top of page
Etsi
  • Kirjoittajan kuvaJulia Burman

Vuoden Historiateos valittu

Vuoden 2021 Historiateos julkistettu avajaisissa Suomalaisilla Historiapäivillä pe 4.2.2022. Palkinnon saaja on Timo Miettinen teoksellaan Eurooppa, poliittisen yhteisön historia (Teos). Lisäksi jaettiin kaksi kunniamainintaa.

Timo Miettisen näkemyksellinen teos Eurooppa, poliittisen yhteisön historia muistuttaa siitä, kuinka vaikeaa nykyisyyden hahmottaminen on – tulevaisuuden ennakoimisesta puhumattakaan – jos ei tunne historiaa. Teoksen filosofinen ja aatehistoriallinen lähestymistapa ei päästä kokenuttakaan lukijaa helpolla – lukemiseen ja sisällön pohtimiseen on varattava aikaa. Luku luvulta lukijalle avautuu, kuinka Euroopan yhdentymiskehityksen, siihen liittyvien haasteiden ja näistä käytävän keskustelun syvälliseksi ymmärtämiseksi on tunnettava jopa vuosisatoja vanhoja ideoita Euroopasta poliittisena yhteisönä. Painavaan sisältöön perehtymistä helpottaa sujuva ja selkeä ilmaisu.

Teos tarjoaa uutta merkityksellistä historiatietoa, mutta kirjan ansio on myös siinä, että se auttaa lukijaansa pohtimaan tuttua historiaa uusin silmin ja oivaltamaan asioiden välille uusia yhteyksiä. Miettinen myös haastaa lukijaa esimerkiksi kysyessään, onko historian muistaminen aina siunauksellista. Euroopan unionin ytimessähän on maailmansotien ja totalitarismin muistamisen velvoite. Miettisen kanta on tässä keskustelussa maltillinen: historia on oppimisen lähde, mutta myös unohtamisella on oma tehtävänsä.

Kunniamaininnat:

Marjo-Riitta Antikainen ja Erkki Tuomioja: Edelläkävijä, Aino Malmberg – aktivisti, feministi, sosialisti (Tammi). Aino Malmberg (1865–1933) eli värikkään elämän vasemmistolaisena kosmopoliittina, patrioottina ja feministinä. Marjo-Riitta Antikaisen ja Erkki Tuomiojan laatima elämäkerta piirtää kuvaa ainutkertaisesta elämästä, mutta korkeatasoiselta historialliselta elämäkerralta vaaditaan myös kykyä sijoittaa tutkittava elämä laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Tämän vaatimuksen teos täyttää onnistuneesti.

Politiikka-Suomi kymmenosainen dokumenttisarja (Yle). Dokumenttisarjan onnistunut toteutus on vaatinut kattavan tekijäjoukon käsikirjoittajista alkaen. Sarjaa varten on poliitikkohaastatteluiden ohella tehty huolellista taustatutkimusta. Kymmenen teeman kautta pureudutaan suomalaisen politiikan teon ja siinä viime vuosikymmeninä tapahtuneiden muutosten ytimeen.

Avajaistilaisuutta voi katsella netistä https://www.youtube.com/watch?v=_DRium7EbTY

Suomalaisten historiapäivien sivuilta saat linkit kaikkiin ohjelman osioihin www.suomalaisethistoriapaivat.fi


TAUSTAA: Vuoden historiateos -palkinnosta ja kriteereistä

Jo v. 1973 Historian Ystävän Liitto on palkinnut vuosittain ansiokkaan historiateoksen. Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia, joista Liiton hallitus valitsee osan kolmihenkisen raadin käsittelyyn. Raatiin kuuluvat lehtori Vuokko Aromaa, opetusneuvos Ville Marjomäki ja puheenjohtajana prof. Tiina Kinnunen.

Valintakriteerinä on, että palkittava teos erittäin ansiokkaasti edistää historiallisen tietämyksen laajenemista ja syvenemistä suomalaisen yleisön keskuudessa. Teoksen tulee olla historiantutkimus, joka avaa uusia näkökulmia historiaan tai käyttää uutta lähdemateriaalia ja on suunnattu laajalle yleisölle. Raati etsii siis uusia, silmiä avaavia ja vanhoja käsityksiä ravistelevia teoksia sekä keskusteluun ja lukemiseen innostavaa käsittelytapaa.

Vuosi 2021 oli innostava vuosi historiaa harrastavan yleisön näkökulmasta: ilmestyi useita mielenkiintoisia historiateoksia, niin Suomen historiasta eri näkökulmista kuin myös yleisestä historiasta. Raadin käsittelyyn otettiin kolmetoista teosta – kaksitoista kirjaa ja yksi dokumenttituotanto.

Lisätiedot: Professori Tiina Kinnunen tiina.s.kinnunen@oulu.fi

172 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Suomen suurin tiedetapahtuma, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan aikoinaan aloittama Tieteen päivät järjestetään Helsingissä 11.–15.1.2023. Alku-teemaa lähestytään kymmenien eri tieteenalojen näkök

bottom of page