Historian Ystäväin Liitto on allekirjoittanut adressin Helsingin yliopiston antiikin kulttuurin opetuksen puolesta

29.1.2024

Helsingin yliopisto (HY) suunnittelee lakkauttavansa antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden kesällä 2024. Tämä kattaa entisen klassillisen arkeologian, eli antiikin materiaalisen kulttuurin, sekä muinaisen Kreikan ja Rooman arkeologian ainealueet. Antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden on tähän asti voinut suorittaa 15 tai 30 opintopisteen laajuisena, ja se on ollut vuodesta toiseen erittäin suosittu ja pidetty opiskelijoiden keskuudessa.


"Kyseessä on oppiaine kulttuuriperintömme ytimessä – antiikin kulttuuri on myös meidän kulttuuriamme. Antiikin Kreikkaa ja Roomaa ei voi ymmärtää ilman kirjallisia lähteitä, mutta ei myöskään ilman materiaalisia lähteitä. Latina, kreikka ja antiikin kulttuuri muodostavat useissa maissa yhtenäisen oppikokonaisuuden, Classics tai Classical Studies, jossa kielet ja materiaalinen kulttuuri täydentävät toisiaan saumattomasti. Toisaalta historia, klassillinen filologia, taidehistoria ja arkeologia tukeutuvat monitieteellisesti klassillisen arkeologian aineistoihin, ja myös niiden opiskelijat tarvitsevat alan opetusta. Nykyisten tutkintorakenteiden puitteissa ei ole realistista odottaa, että kielten ohjelmiin sijoittuneet antiikin kieliaineet (Kreikan kieli ja kirjallisuus sekä Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus) tai muut aineet voisivat vastata kattavasti antiikin kulttuurin koko kentän opetuksesta." - ote Rooman ja Ateenan tiedeinstituuttien kannanotosta


Helsingin yliopiston antiikin kielten ja kulttuurien opiskelijoiden ainejärjestö Symposion ry on laatinut adressin antiikin kulttuurin opetuksen puolesta. Historian Ystäväin Liitto on allekirjoittanut adressin monien historia-alan yhdistysten ja asiantuntijoiden tavoin. Adressin voi käydä allekirjoittamassa oheisesta linkistä: https://www.adressit.com/antiikin_materiaalisen_kulttuurin_opetuksen_on_jatkuttava_helsingin_yliopistossa?fbclid=IwAR3yEYQdg7B0UOWHHkOTLmo1tsWsMHL_X0bz5PnIAsZTmJM5CNnbRACx4HU


Aiheesta voi käydä lukemassa lisää seuraavista linkeistä:

https://rostrasymposion.wixsite.com/rostra/post/symposion-ry-n-kannanotto-antiikin-kulttuurin-opetuksen-puolesta

https://www.uudenajanalku.fi/2024/01/17/uuden-ajan-alun-tutkimuksen-verkosto-ryn-kannanotto-helsingin-yliopiston-suunnitelmiin-lakkauttaa-antiikin-kulttuurin-opetus/

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010129607.html

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010132176.html

https://irfrome.org/rooman-ja-ateenan-tiedeinstituuttien-kannanotto-antiikin-arkeologian-opetuksen-puolesta/?fbclid=IwAR1cKMiNVD_1a3rQqLN3uWpyfQMWEryR3aEi5_e81XDx-WTelJKIvx5eI10

https://yle.fi/a/74-20070575

Kuva: Haverinen, Markku. KM 34739 Viinikarahvi. Museovirasto