Säännöt

HISTORIAN YSTÄVÄIN LIITTO ry

Uusimmat SÄÄNNÖT on hyväksytty Historian Ystäväin Liiton vuosikokouksessa 5.4.2022.

LUE SÄÄNNÖT KOKONAAN ALLA OLEVAN LINKIN KAUTTA

Lyhyesti

​Liiton tarkoitus on määritelty sääntöjen ensimmäisessä pykälässä:

"Historian Ystäväin Liiton tarkoituksena on edistää kotimaisen ja yleisen historian tutkimista, herättää kansalaisissa historian harrastusta ja levittää historiallista katsomustapaa. Tarkoitustaan
liitto toteuttaa järjestämällä esitelmiä, keskusteluja ja opintomatkoja, toimittamalla julkaisuja historiasta ja sen lähialoilta sekä kannattamalla historiantutkimusta."

Kolmannessa pykälässä todetaan "Liiton jäseneksi voi tulla henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen."

Liitolla vuosittain Kevät- ja Syyskokous, joissa päätetään tärkeimmät hallinnolliset asiat, käsitellään toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekö talous ja tietysti valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. Toimikausi on kolme vuotta kerrallaan, vuosittain on kolme hallituksen jäsentä erovuorossa, toimikausia ei ole rajoitettu. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Lisäksi on osa-aikainen sihteeri, häneltä saa kysyä lisää Liiton toiminnasta. ( toimisto@historianyst.fi )

SIIS: Jos olet kiinnostunut historiasta, haluat keskustella historian yhteydestä nykyisyyten, olet kiinnostunut asioiden juurista, haluat ymmärtää tätä yhteistä maailmaamme ja sen kehitystä, niin tässä on juuri sellainen yhdistys, josta löydät sekä tietoa asioista ja ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita näistä kysymyksistä.

Historian Ystäväin Liitto on perustettu 1926 ja on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen. Historian Ystäväin Liiton jäsenenä Sinulle tulee Historiallinen Aikakauskirja, Suomen merkittävin historia-alan tieteellinen julkaisu, josta saat tietoa uusimmista asioista historiantutkimuksessa. Lisäksi Historian Ystävät järjestävät mielenkiintoisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia historiasta. Tervetuloa Historian Ystäväksi!.